Téma doktorského studia

Vývoj ložisek s autocirkulací plastického maziva

Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Košťál, Ph.D.
Popis:
Cílem je vyvinout ložiska se zlepšeným mazáním plastickými mazivy na základě studia distribuce plastického maziva v reálném ložisku. Jedná se o experimentálně-konstrukční práci, kde měření budou probíhat jak na současných zařízeních, tak novém simulátoru reálného ložiska.
Poznámka:
Motivace: Aplikace valivých ložisek dnes pokrývají široké pole oblastí od malých mechanismů až po větrné elektrárny. Jedná se o jedno z nejúspěšnějších užití elastohydrodynamického mazání, která zajišťuje nízké tření a vysokou životnost. Požadavky na autonomní provoz v koncepci Průmyslu 4.0 formují další výzvy jak pro vývoj valivých ložisek, tak i mazacích systémů. Nové poznatky, technologie a diagnostické metody umožní zavést do průmyslu novou generací chytrých zařízení. Highlight: práce na projektech pro světového výrobce ložisek Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry. Více na: http://www.phdmise.cz
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou