Téma doktorského studia

Výzkum reologie maziv v kontaktech ozubení

Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Popis:
Cílem je vyvinout metodu pro měření reologických vlastností maziva v bodových kontaktech. Jedná se o experimentální práci kombinující existující a nové techniky měření pro objasnění podstaty chování maziva za vysokého tlaku a smykového napětí.
Poznámka:
Motivace: Přestože v posledním desetiletí došlo k významnému snížení třecích ztrát v pohonech vozidel, je třením zmařena čtvrtina energie potřebná pro jejich pohyb. Na ztrátách se nejvíce podílejí ložiska a převodové, vačkové a klikové mechanismy. Nové technologie modifikace povrchů, studium mechanismů mazání a vlastností maziv umožní další snižování spotřeby paliva a emisní zátěže. Highlight: práce na projektu Grantové agentury České republiky Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry. Více na: http://www.phdmise.cz
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou