Téma doktorského studia

Adhezní tester podvozků osobních automobilů

Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Popis:
Kvalita podvozku vozidla určuje jízdní vlastnosti, které jsou základem aktivní bezpečnosti. Jeho technický stav se během provozu vlivem opotřebení zhoršuje. Diagnostika podvozku je proto základním předpokladem bezpečného provozu. Překotný vývoj automobilů v poslední době vyžaduje zavedení nových diagnostických metod a zařízení. Cílem je vývoj zkušební metodiky a nové konstrukce rezonančního adhezního testeru tlumících schopností podvozku. Jedná se o konstrukční práci vycházející z analýzy na virtuálních modelech.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení: Ústav konstruování je vybaven řadou moderních technologií pro zajištění experimentů. K dispozici je těžká laboratoř vybavená profesionálními testery odpružení. Dále jsou k dispozici výkonné analyzátory hluku a vibrací od firem Bruel and Kjaer, Dewetron a National instruments. K měření neelektrických veličin je k dispozici celá řada přesných snímačů pro měření hluku, vibrací, výchylky apod. V těžké laboratoři je k dispozici hydraulický pulzátor Inova pro zkoušky tlumičů. Ústav konstruování je vybaven moderními výpočetními prostředky s potřebným software jako MathCad, Matlab, LabView nebo ADAMS. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou zabývají na ÚK Doc. Ing. I. Mazůrek, CSc a Doc. Ing. M. Klapka, PhD. Na problematice dlouhodobě spolupracujeme s partnery z průmyslové sféry, zejména s firmou ModularTest. Dalšími partnery jsou také Roboterm Chotěboř nebo Swiss Garage Brno. Řešení problematiky je podpořeno také výzkumnými projekty TAČR a MPO. Benefity studia: K základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení při řešení vědeckých nebo průmyslových projektů. Přístup ke špičkovému měřicímu zařízení a high-tech technologiím. Spolupráce se zavedenými průmyslovými partnery (Honeywell, Škoda Auto, Bosch atp...) Možnost spolupráce na výzkumných projektech. Využití výsledků dizertační práce v praxi. Možnost placené stáže přímo u výrobce testerů ModularTest.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou