Téma doktorského studia

Elektronický tester podvozků osobních automobilů

Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Popis:
Vývoj koncepčně nového testeru podvozků osobních automobilů, jehož základem je elektronická inerciální jednotka snímající kinematické parametry pohybu karoserie při přejezdu překážky. Prostorový pohyb dokmitávající odpružené hmoty je zaznamenáván a analyzován řídícím mikroprocesorem a jsou vyhodnoceny tlumící schopnosti náprav. Základem úspěšnosti řešení je efektivita algoritmu vyhodnocujícího snímané kinematické veličiny pohybu karoserie při přejezdu překážky. Cílem je také ověření a klasifikace zvolených algoritmů pomocí simulačního modelu a široce koncipovaného experimentu.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení: Ústav konstruování je vybaven řadou moderních technologií pro zajištění experimentů. K dispozici je těžká laboratoř vybavená profesionálními testery odpružení. Dále jsou k dispozici výkonné analyzátory hluku a vibrací od firem Bruel and Kjaer, Dewetron a National instruments. K měření neelektrických veličin je k dispozici celá řada přesných snímačů pro měření hluku, vibrací, výchylky apod. V těžké laboratoři je k dispozici hydraulický pulzátor Inova pro zkoušky tlumičů. Ústav konstruování je vybaven moderními výpočetními prostředky s potřebným software jako MathCad, Matlab, LabView nebo ADAMS. Personální zázemí: V současné době se uvedenou problematikou zabývají na ÚK Doc. Ing. I. Mazůrek, CSc a Doc. Ing. M. Klapka, PhD. Na problematice dlouhodobě spolupracujeme s partnery z průmyslové sféry, zejména s firmou ModularTest. Dalšími partnery jsou také Roboterm Chotěboř nebo Swiss Garage Brno. Řešení problematiky je podpořeno také výzkumnými projekty TAČR a MPO. Benefity studia: K základnímu stipendiu 10 500,- se počítá s doplňkovým stipendiem až 19 500,- dle zapojení při řešení vědeckých nebo průmyslových projektů. Přístup ke špičkovému měřicímu zařízení a high-tech technologiím. Spolupráce se zavedenými průmyslovými partnery (Honeywell, Škoda Auto, Bosch atp...) Možnost spolupráce na výzkumných projektech. Využití výsledků dizertační práce v praxi. Možnost placené stáže přímo u výrobce testerů ModularTest.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou