Téma doktorského studia

Kompozitní materiály vytvořené kinetickou depozicí heterogenních směsí prášků

Školitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.
Popis:
Studená kinetická depozice (cold spray - CS) je metoda, při níž na rozdíl od jiných nástřikových) nedochází při tvorbě vrstev k natavování kovových prášků. Částice materiálu vytvářené vrstvy jsou spojovány díky intenzívní plastické deformaci při jejich dopadu na substrát. Metoda je vhodná pro tvorbu masivních vrstev materiálu například při opravách, modifikaci povrchu nebo při additive manufacturing aplikacích. Díky nízkým teplotám procesu je možné nanášet směsi různých prášků a vytvářet tak jak gradientní materiály, tak i strukturované k opozitní materiály. Experimentální část práce bude zaměřena na přípravu takovýchto kompozitních a gradientních materiálů s cílem dosáhnout technicky upotřebitelných mechanických nebo jiných (například magnetických) vlastností.
Poznámka:
téma umožňuje souběžnou práci dvou studentů. Tematicky navazuje na projekt Armadit.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI M P cs Schváleno oborovou radou