Téma doktorského studia

Transportní vlastnosti 2D materálů

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Školitel specialista: doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.
Popis:
Práce se zaměří na studium transportních vlastností 2D materiálů (grafén, dichalkogenidy přechodových kovů,...) modifikovaných rozličnými vrstvami adśorbentů. Důraz bude dán na in situ-měření vlastností za dobře definovaných UHV podmínek a následně na jejich využití v sensorických a dalších aplikacích.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-P D-FMI F P cs Schváleno oborovou radou