Doktorský studijní program

Fyzikální a materiálové inženýrství
Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství

Oborová rada:

předseda

prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Příprava a charakterizace nanostruktur; Ústav fyzikálního inženýrství

člen interní

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Ústav materiálových věd a inženýrství

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Ústav konstruování

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
Ústav materiálových věd a inženýrství; Pokročilá multifunkční keramika

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
Příprava a charakterizace nanostruktur; Ústav fyzikálního inženýrství

člen externí

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity; Příprava a charakterizace nanostruktur

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i.

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.