Doktorský studijní program

Strojírenská technologie
Obor: Strojírenská technologie

Oborová rada:

předseda

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Ústav strojírenské technologie

člen interní

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Ústav konstruování

doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
Ústav materiálových věd a inženýrství

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Ústav strojírenské technologie

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Ústav strojírenské technologie

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.
Ústav strojírenské technologie

člen externí

Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze

doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské TU Ostrava; Ústav strojírenské technologie

Ing. Martin Petrenec, Ph.D.
Fischer Vyškov, s.r.o.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Slovácké strojírny, a.s., Uherský Brod