Předměty vyučované v angličtině v roce 2022/2023

Energetický ústav

Zkratka Název předmětu Počet kreditů Garant O
zimní semestr
IAT-A Applied Thermodynamics 7 Josef Štětina V
LFI-A Fluidní inženýrství 6 Simona Fialová V
MS1-A Tekutinové stroje I 6 Miloslav Haluza V
MVP-A Výpočtové modelování proudění 6 Pavel Rudolf V
UOZ-A Obnovitelné zdroje energie 5 Jiří Pospíšil V
5HY-A Hydromechanika 6 Jaroslav Štigler V
6TT-A Termomechanika 6 Josef Štětina V
letní semestr
FHY-A Hydraulické stroje 5 Simona Fialová V
IPT-A Přenos tepla a látky 5 Miroslav Jícha V
5HY-A Hydromechanika 6 Jaroslav Štigler V
6TT-A Termomechanika 6 Josef Štětina V