Doktorský studijní program

Aplikace přírodních věd
Obor: Aplikovaná matematika

Oborová rada:

předseda

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Ústav matematiky

člen interní

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Odbor projektové podpory a transferu znalostí; Ústav matematiky

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Ústav matematiky

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Ústav konstruování

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Ústav matematiky

člen externí

doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha

prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity