Doktorský studijní program

Stroje a zařízení
Obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Oborová rada:

předseda

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Ústav konstruování

člen interní

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Ústav konstruování

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
Letecký ústav

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
Energetický ústav

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Energetický ústav

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
Ústav procesního inženýrství

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního a dopravního inženýrství