Ústav matematiky

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.   A1/1846
Tajemník pro provoz
Mgr. Jaroslav Cápal   A1/1844
Tajemník pro výuku
doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.   A1/1823
Tajemník pro oborové studium
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.   A1/1827
Sekretariát
Mgr. Dana Vévodová   A1/1845
Odborný asistent
Ing. Petra Rozehnalová, Ph.D.   A1/1835
Lektor
Mgr. Jaroslav Cápal   A1/1844
Správce sítě
Mgr. Miroslav Hlavička   A1/1945
Technický pracovník
Mgr. Jaroslav Cápal   A1/1844
Mgr. Miroslav Hlavička   A1/1945
Mgr. Dana Vévodová   A1/1845
Valérie Zdražil Jarošová    
 

Odbor algebry a diskrétní matematiky – 13211

Vedoucí odboru
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.   A1/1822
Profesor
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.   A1/1841
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.   A3-old/708
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.    
Docent
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.   A1/1822
doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr.   A1/1829
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.   A1/1840
doc. Mgr. et Mgr. Aleš Návrat, Ph.D.    
doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr.    
doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.   A1/1846
Odborný asistent
Ing. Hana Druckmüllerová, Ph.D.   A1/1926
Michael Joseph Lieberman, Ph.D.   A1/1944
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.   A1/1944
Asistent
Ing. Roman Byrtus    
 

Odbor počítačové grafiky a geometrie – 13212

Vedoucí odboru
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.   A1/1927
Profesor
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.   A1/1934
Docent
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.   A1/1927
Odborný asistent
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.   A1/1827
RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.   A1/1917
Mgr. Jana Procházková, Ph.D.   A1/1926
Asistent
Ing. Pavel Loučka   A1/1935
 

Odbor matematické analýzy – 13213

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.   A1/1838
Profesor
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.   A1/1838
prof. RNDr. Jan Franců, CSc.   A1/1839
prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.   A1/1837
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.   A1/1820
Docent
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.   A1/1824
doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.   A1/1825
doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.   A1/1826
doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.   A1/1823
Odborný asistent
RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.   A1/1945
Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.   A1/1828
Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D.   A1/1828
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.   A1/1827
Výzkumný pracovník
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.   A1/1835
 

Odbor statistiky a optimalizace – 13214

Vedoucí odboru
doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.   A1/1939
Docent
doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.   A1/1939
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.   A1/1946
doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.   A1/1941
Odborný asistent
Ing. Ivan Eryganov, Ph.D.    
Ing. Pavel Hrabec, Ph.D.   A1/1821
Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D.   A1/1940
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.   A1/1940
 

– 13719

Vedoucí sekce
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.