Seznam předmětů v roce 2021/2022

Předměty doktorského studia

Strojírenská technologie

  Kliknutím na název předmětu se zobrazí základní informace. U předmětů s označením "celoroční" se nepředpokládá skupinová výuka, ale pouze konzultace.
Bližší podrobnosti sdělí garant předmětu.
 
  Seznam předmětů, nezařazených do žádného oboru doktorského studia na Fakultě strojního inženýrství. Pravděpodobně jde o opomenutí při zařazování.  
Zkratka Název předmětu Garant Ústav Semestr
9AHA Aplikovaná harmonická analýza Aleksandre Lomtatidze ÚM letní
9AIV Ab initio výpočty v materiálových vědách Martin Friák ÚMVI zimní
9AJ Jazyk anglický pro doktorské studium Martina Vránová ÚJ celoroční
9ALM Aplikovaná lomová mechanika Ivo Dlouhý ÚMVI zimní
9AMK Analytická mechanika a mechanika kontinua Pavel Šandera ÚFI letní
9ANC Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic Bohumila Lencová ÚFI zimní
9APH Aplikovaná hydrodynamika Jaroslav Štigler celoroční
9APT Aplikovaná topologie Josef Šlapal ÚM letní
9ARA Algebry rotací a jejich aplikace Petr Vašík ÚM letní
9ARV Automatizace a řízení výrobních systemů Petr Blecha ÚVSSR celoroční
9ATH Aplikovaná termomechanika Milan Pavelek celoroční
9ATO Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění Josef Sedlák ÚST celoroční
9BEI Bezpečnostní inženýrství Luboš Kotek ÚVSSR celoroční
9BIA Bioakustika Pavel Švancara ÚMTMB celoroční
9BSZ Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup Petr Blecha ÚVSSR zimní
9CTO CNC technologie obrábění Miroslav Píška ÚST celoroční
9DAT Depoziční a aditivní technologie Libor Pantělejev ÚMVI zimní
9DDE Dějiny designu Jan Rajlich ÚK celoroční
9DMA Design-management Jan Rajlich ÚK zimní
9DMD Dislokační mechanismy plastické deformace Tomáš Kruml ÚMVI zimní
9DPP Degradační procesy a predikce životnosti Ivo Dlouhý ÚMVI letní
9DRS Dynamika rotorových soustav Petr Lošák ÚMTMB letní
9DSM Dynamika spalovacích motorů Václav Píštěk ÚADI celoroční
9DVM Dynamické a vícerozměrné stochastické modely Zdeněk Karpíšek ÚM letní
9EAE Energie a emise Petr Stehlík ÚPI celoroční
9EHD Elastohydrodynamika Martin Hartl ÚK celoroční
9EMM Empirické modely Josef Bednář ÚM zimní
9EMO Experimentální metody v obrábění Miroslav Píška ÚST celoroční
9EMT Experimentální metody ve tváření Milan Forejt ÚST zimní
9ESM Výpočty elektronové struktury materiálů, jejich povrchů a rozhraní Mojmír Šob ÚMVI celoroční
9ESZ Chlazení elektrických strojů a zařízení Radek Vlach ÚMTMB celoroční
9EXT Experimentální metody v tribologii Ivan Křupka ÚK celoroční
9FAP Funkcionální analýza a prostory funkcí Jan Franců ÚM letní
9FKP Funkce komplexní proměnné Petr Vašík ÚM letní
9FLI Fluidní inženýrství Simona Fialová celoroční
9FMP Fraktografie a mikromechanismy porušování Libor Pantělejev ÚMVI zimní
9FMS Fuzzy modely technických procesů a systémů Libor Žák ÚM zimní
9FZM Fyzikální základy mezních stavů materiálu Jaroslav Pokluda ÚFI letní
9GRA Grafové algoritmy Miloš Šeda ÚAI celoroční
9GTR Geometrická teorie řízení Jaroslav Hrdina ÚM zimní
9IDS Interaktivní dynamické soustavy - vybrané statě Robert Grepl ÚMTMB celoroční
9ISY Invarianty a symetrie Miroslav Kureš ÚM letní
9KAR Speciální konstrukce a aplikace mobilních robotů Radek Knoflíček ÚVSSR letní
9KKS Krystalizace kovů a slitin Ladislav Zemčík ÚST celoroční
9KPC Koloidní a povrchová chemie Klára Částková ÚMVI celoroční
9KTD Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce Jiří Komrska ÚFI letní
9KVT Kotle a výměníky tepla Marek Baláš zimní
9LDM Logistika v dopravě a manipulaci Miroslav Škopán ÚADI zimní
9LKK Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - kompozitní konstrukce Jaroslav Juračka celoroční
9MAS Metody a algoritmy pro simulaci a optimalizaci systémů Jiří Šťastný ÚAI celoroční
9MAV Matematický aparát vlnové optiky Jiří Petráček ÚFI zimní
9MA1 Matematika I Libor Žák ÚM celoroční
9MA2 Matematika II Libor Žák ÚM celoroční
9MBO Matematické modelování mechanismů strojů Petr Porteš ÚADI celoroční
9MBT Mechanika biologických tkání Jiří Burša ÚMTMB letní
9MDM Základy diskrétní matematiky Josef Šlapal ÚM zimní
9MDT Multiparametrická diagnostika technických systémů Miloš Hammer ÚAI celoroční
9MEK Mechanika kompozitů Michal Kotoul ÚMTMB letní
9MEM Pokročilé metody elektronové mikroskopie Antonín Dlouhý ÚMVI zimní
9MEO Metalurgie oceli Antonín Záděra ÚST celoroční
9MES Modelování energetických systémů Pavel Charvát zimní
9MEV Mezní vrstvy Karol Fiľakovský letní
9MIA Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení Radim Chmelík ÚFI letní
9MIK Světelná mikroskopie Radim Chmelík ÚFI letní
9MKP MKP v inženýrských výpočtech Jindřich Petruška ÚMTMB zimní
9MLV Metrologie legální a výkonná (Národní metrologický systém) Róbert Jankových ÚVSSR celoroční
9MMM Víceúrovňové modelování materiálů Roman Gröger ÚMVI zimní
9MMN Moderní metalurgie neželezných kovů a slitin Antonín Záděra ÚST celoroční
9MNK Metalurgie neželezných kovů Jaromír Roučka ÚST celoroční
9MOM Modelování materiálů Roman Gröger ÚMVI zimní
9MOP Metody a organizace vědecké práce Martin Hartl ÚK celoroční
9MOR Matematické metody optimálního řízení Jan Čermák ÚM letní
9MPA Matematika pro aplikace Jaroslav Hrdina ÚM letní
9MPD Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav Róbert Jankových ÚVSSR celoroční
9MPK Matematické principy kryptografických algoritmů Miroslav Kureš ÚM letní
9MRI Management rizika Petr Blecha ÚVSSR celoroční
9MZO Počítačové metody zpracování obrazů Miloslav Druckmüller ÚM zimní
9NKM Nekovové materiály Martin Trunec ÚMVI celoroční
9NMT Nelineární mechanika a MKP Jindřich Petruška ÚMTMB letní
9NM1 Numerická matematika I Petr Tomášek ÚM zimní
9NM2 Numerická matematika II Petr Tomášek ÚM letní
9NSS Numerická simulace slévárenských procesů Jaromír Roučka ÚST celoroční
9NTC Nanotechnologie Tomáš Šikola ÚFI zimní
9NTK Nedestruktivní testování a řízení kvality Pavel Mazal ÚK celoroční
9OMP Optimalizace - matematické programování Pavel Popela ÚM zimní
9ONA Organické nanostruktury na anorganických površích Jan Čechal ÚFI zimní
9OPT Experimentální a teoretické stanovení okrajových podmínek přenosu tepla Petr Kotrbáček LPTP celoroční
9PAF Pokročilé užívání softwaru ANSYS FLUENT Jan Boháček LPTP zimní
9PAR Prostředky automatického řízení Zdeněk Němec ÚAI celoroční
9PDT Pokročilá diagnostika technických systémů Róbert Jankových ÚVSSR celoroční
9PEX Řízení experimentu počítačem Miroslav Doložílek ÚFI zimní
9PKT Pokročilé keramické technologie Martin Trunec ÚMVI celoroční
9PLE Plánování experimentu Josef Bednář ÚM letní
9PMR Pokrokové materiály pro řezné nástroje Miroslav Píška ÚST celoroční
9PPC Počítačová podpora technologických činností Josef Chladil ÚST celoroční
9PPT Metody řešení problémů přenosu tepla Michal Pohanka LPTP celoroční
9PSL Palubní soustavy letadel Jiří Hlinka celoroční
9PST Progresivní slévárenské technologie Milan Horáček ÚST celoroční
9PTL Přenos tepla a látky Miroslav Jícha celoroční
9PTP Progresivní technologie v plošném tváření Milan Dvořák ÚST celoroční
9PTS Progresivní technologie ve svařování Libor Mrňa ÚST celoroční
9PTU Progresivní technologie povrchových úprav Libor Mrňa ÚST celoroční
9PVP Programování v Python Radomil Matoušek ÚAI letní
9REP Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů Jan Zouhar ÚST zimní
9RF1 Rovnice matematické fyziky I Jan Franců ÚM letní
9RIP Řízení pohybu Vladislav Singule ÚVSSR celoroční
9RPT Rentgenová počítačová tomografie Jozef Kaiser ÚFI zimní
9SAE Statistická analýza a experment Libor Žák ÚM zimní
9SC1 Systémy CAD I Jan Zouhar ÚST celoroční
9SC2 Systémy CAD II Jan Zouhar ÚST letní
9SES Vybrané statě z elektrických strojů Vladislav Singule ÚVSSR celoroční
9SIN Simultánní inženýrství Milan Horáček ÚST celoroční
9SKE Slinováni keramických materialů Karel Maca ÚMVI celoroční
9SKR Speciální konstrukce PRaM Radek Knoflíček ÚVSSR letní
9SLP Úvod do spektroskopie laserem buzeného plazmatu Jozef Kaiser ÚFI zimní
9SLT Sturm-Lieouvilleova teorie Aleksandre Lomtatidze ÚM zimní
9SPZ Stavba procesních zařízení Pavel Lošák ÚPI letní
9STA Statistická analýza Zdeněk Karpíšek ÚM zimní
9STH Struktura hmoty Petr Dub ÚFI zimní
9SVC Simulační výpočty, CAD Zdeněk Jegla ÚPI celoroční
9SVK Struktura a vlastnosti kovových materiálů Vít Jan ÚMVI zimní
9TAR Teorie automatického řízení Ivan Švarc ÚAI celoroční
9TDC Termodynamika pracovních oběhů Josef Štětina ÚADI celoroční
9TET Tepelné turbíny Jan Fiedler zimní
9TKD Základy teorie kategorií Josef Šlapal ÚM zimní
9TPA Transformační technologie tuhých paliv Marek Baláš celoroční
9TPL Vybrané kapitoly z teorie pevných látek Petr Dub ÚFI zimní
9TPZ Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla Petr Stehlík ÚPI celoroční
9TSO Teorie a stavba obráběcích strojů Jiří Marek ÚVSSR celoroční
9TST Teorie a stavba tvářecích strojů Zdeněk Kolíbal ÚVSSR zimní
9TTD Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky Stanislav Průša ÚFI zimní
9TTS Teorie tavné svařitelnosti kovů Libor Mrňa ÚST celoroční
9TTT Teorie procesů technologie tváření Milan Forejt ÚST zimní
9TVN Tvářecí nástroje Zdeněk Lidmila ÚST celoroční
9UMS Uspořádané množiny a svazy Josef Šlapal ÚM letní
9USZ Údržba strojů a zařízení Róbert Jankových ÚVSSR celoroční
9VAH Vibrace a hluk Pavel Švancara ÚMTMB celoroční
9VDE Teorie vizuálního stylu v designu Jan Rajlich ÚK letní
9VFM Vybrané statě z fyziky materiálu Miroslav Černý ÚFI zimní
9VIN Výpočetní inteligence Radomil Matoušek ÚAI celoroční
9VKB Vybrané kapitoly z biofotoniky Radim Chmelík ÚFI zimní
9VKN Vybrané kapitoly z nanofotoniky Jiří Petráček ÚFI zimní
9VMM Výpočtové modely nelineárního chování materiálů Jiří Burša ÚMTMB zimní
9VMS Vybrané metody strukturní analýzy Vít Jan ÚMVI celoroční
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění Pavel Rudolf celoroční
9VNP Vibrace a hluk pohonných jednotek Pavel Novotný ÚADI zimní
9VPR Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení Petr Svoboda ÚK celoroční
9VSA Vybrané statě z aerodynamiky Karol Fiľakovský letní
9WTF Teorie fázových přeměn Ivo Dlouhý ÚMVI celoroční
9ZDN Zobrazování a diagnostika nanostruktur Jiří Spousta ÚFI zimní
9ZLL Zkoušení letadel za letu Ivo Jebáček celoroční
9ZMV Zkoušení mechanických vlastností Ivo Dlouhý ÚMVI zimní
9ZVM Základy vědecké metrologie a řízení jakosti Róbert Jankových ÚVSSR celoroční